(Zapowiedź wystawy) Malowanie intuicyjne drogą do poznania siebie